адв. Димитър Смиленов

 Управляващ съдружник

dsmilenov@novelconsult.net

+359 899 99 60 22

Димитър Смиленов е адвокат от 1992 г. Един от основателите на Адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” (в периода 1994 – 2007 г. под наименованието „Новел Консулт“). Преди това е работил като юрисконсулт в системата на Българския съюз на спортните федерации.

Работи активно в областта на търговското право и гражданския процес. Има дългогодишна практика в процесуалното представителство по търговски спорове и несъстоятелност. Занимава се с въпроси в областта на енергетиката и възобновяемите енергийни източници, дружествено право, преструктурирания и придобивания на предприятия. Има богат опит като синдик. Правен съветник на страни в международни и вътрешни арбитражни дела, арбитър в арбитражни дела на Арбитражния съд при Международната търговска камара – Париж.

Завършил СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет със степен Магистър по право. Член на Софийска адвокатска колегия. Включен в списъка на синдиците на Министерство на правосъдието. Владее английски и руски език.