ВАС отмени санкция на ЕВН

09.08.2018

През 2015г. Комисия за защита на конкуренцията наложи парична санкция на ЕВН за злоупотреба с господстващо положение. Вчера (08.08.2018г.) Върховният административен съд публикува окончателното си решение по спора. Съдиите стигнаха до заключение, че цените, които дружеството определя за отдаване под наем на стълбовната си мрежа на кабелните оператори не са необосновано високи. ЕВН беше представлявано пред съда от адвокатите от „Колчева, Коев и съдружници“ г-жа Колчева, г-н Налбантов и г-н Еленков.

Публикувана АВГУСТ 2018

Acquisition of Real Estate Rights for Construction of Wind Power Farms

by Novel Law | at

Real estate rights in the energy sector are regulated by the special provisions of Chapter V “Real Estate Rights” of the Energy Act (“EA”) as well as the general provisions of the Spatial Development Act

Прочети още

Корекциите на НЕК и разходите за небаланси на ВЕИ производителите

by Novel Law | at

Кой носи финансовата тежест за небаланси, в случай че коригираните графици...

Прочети още

Acquisition of rights in rem through the positive prescription method

by Novel Law | at

The aim of the present legal opinion is to reveal the cases where it is possible to acquire rights in rem of immovables (real estates) through the method of positive prescription.

Прочети още

Analysis of existing securities under loan agreements if the Borrower is declared bankrupt

by Novel Law | at

Analysis of existing securities under loan agreements in case the Borrower is declared bankrupt. Alternative options for protection of the interests of the Bank in eventual default of the Borrower. Suggestions and advice in relation to the proposed options.

Прочети още

ВАС отмени санкция на ЕВН

by Novel Law | at

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КОЛЧЕВА, КОЕВ И СЪДРУЖНИЦИ" УСПЕШНО ЗАЩИТИ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО "ЕВН" ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Прочети още