En De Fr

Събиране на вземания

Богат опит в прилагането на всички законоопределени правни средства за събиране на вземания.

Процесуално представителство

Представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища по широк кръг от дела. Адвокатско дружество "Колчева, Смиленов, Коев и съдружници" е лидер в много от своите основни Сфери на дейност.