En De Fr

Сфери на дейност


Енергетика и околна среда

  • консултации относно изграждане и/или придобиване на енергийни проекти

 

  • лицензиране и други регулаторни въпроси

 

  • производство, разпределение и пренос на енергия

 

  • изкупуване на енергия и договори за присъединяване

 

  • богат опит в сектора на енергия от възобновяеми източници