En De Fr

Сфери на дейност


Събиране на вземания

 • събиране на обезпечени и необезпечени вземания по реда на ГПК, ЗОЗ и ТЗ

 

 • правна помощ при конкуренция между кредитори в производства по несъстоятелност и при индивидуално изпълнение, както и при конкуренция между производствата

 

 • правно съдействие на финансови институции за събиране на вземания по отпуснати кредити

   

 • събиране на взeмания от физически лица по заеми, кредити и договори за доставка на стоки и услуги

   

 • процесуално представителство в изпълнителни дела по реда на ГПК

   

 • правно съдействие в принудително изпълнение по реда на ЗОЗ