En De Fr

Сфери на дейност


Недвижими имоти

 

  • правен анализ на недвижими имоти, подлежащи на различни схеми на придобиване, включващ проучване и проследяване на правната му история, нотариални актове за собственост и статус в съответните имотни регистри и градоустройствени планове

 

  • разработване на различни правни схеми за придобиване на недвижими имоти, както и преценка на  данъчните ефекти, произтичащи от придобиването

 

  • изготвяне на предварителни, окончателни договори и всякакъв друг вид документи свързани с придобиването на недвижими имоти