En De Fr

Сфери на дейност


Трудови правоотношения

  • консултации по трудовоправни и осигурителни въпроси

 

  • изготвяне на трудови договори и други необходими документи

 

  • съдействие при разрешаване на трудовоправни спорове, включително чрез процесуално представителство пред съдебните органи

 

  • консултации на работодатели и служители относно уреждане статута на работа и пребиваване на чуждестранни граждани, полагащи труд в страната