En De Fr

Сфери на дейност


Защита на конкуренцията и потребителите

  • консултации относно планирани сделки от гледна точка на конкурентното законодателство

 

  • оценка на сделки за наличието на концентрация и последващата необходимост за уведомяване на КЗК

 

  • изготвяне на различна документация пред КЗК

 

  • консултации относно действия на нелоялна конкуренция и превенция на забранени споразумения

 

  • консултации относно различни рекламни материали, разпространявани до потребителите, задължителната информация за предоставяне на потребителите при различни договори, както и необходимите действия при изтегляне на опасни стоки от пазара

 

  • процесуално представителство пред Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и съдебните инстанции по спорове, свързани с конкуренцията и защита на потребителите