En De Fr

Сфери на дейност


Несъстоятелност

  • консултации на търговци относно правата и задълженията им преди и по време на производството по несъстоятелност

 

  • защита правата на кредиторите във връзка с обезпечаване на техните вземания

 

  • изготвяне на планове за оздравяване, преобразуване, както и на споразумения за преструктуриране на дългове

 

  • процесуално представителство в производства по несъстоятелност на кредитори и длъжници

 

  • дългогодишен опит на членове на екипа ни като синдици