En De Fr

Сфери на дейност


Данъчно право

  • консултации по въпроси, отнасящи се до различни данъци: корпоративен данък, ДДС, местни данъци и пр.

 

  • процесуално представителство по данъчни дела

 

  • консултации за избягване на двойното данъчно облагане

 

  • анализ на дължими данъци от юридически и физически лица