En De Fr

Сфери на дейност


Търговско право

  • учредяване на търговски дружества - изготвяне на учредителни актове и вписване в търговския регистър

 

  • корпоративно управление и представителство - органи на управление, начин на представителство

 

  • вътрешни отношения между членове/акционери в търговски дружества

 

  • прекратяване на търговски дружества