Кратка история


Адвокатско дружество Новел Консулт АД е учредено от адв. Димитър Смиленов през 1994г. През 1996г. и 1997г. към него се присъединяват съответно адв. Петя Колчева и адв. Валери Коев

Период на нов растеж

 • 2017

  Дружеството работи успешно по сложни и интересни сделки в областта на недвижимите имоти – и жилищни, и офис, и индустриални имоти.

 • 2017

  Адв. Борис Еленков е приет за съдружник.

 • 2016

  Дружеството става консултант на електроразпределително дружество във връзка с получаване на чуждестранно финансиране в значителни размери.

 • 2015

  Дружеството започва ползотворно сътрудничество с утвърдена голяма фирма за международни превози и логистика.

 • 2015- 2016

  Дружеството създава и успешно налага работеща лизингова компания за продажба на тежкотоварни камиони за международни превози.

Период на реструктуриране на икономиката

 • 2015

  Предоговаряне на договорите за изкупуване на енергия и реструктуриране на дълга на НЕК във връзка с двете основни топлоелектрически централи в страната 2015г. Aдвокати на електроразпределително дружество във връзка със спорове относно нарушаване на закона за защита на конкуренцията и консултации по закона за изграждане на високоскоростни телекомуникационни мрежи и физическа инфраструктура.

 • 2014

  Дружеството участва активно в създаване на сериозен арбитражен съд по правила, заимствани от ICC Paris Court of Arbitration.

 • 2014

  След смяната на чуждестранния инвеститор в концесионното дружество, адвокатите започват да консултират МРРБ във връзка с реструктуриране и правна реформа в сектора ВиК на територията на цялата страна. Ползотворното сътрудничество продължава и към момента.

 • 2013

  Дружеството се ангажира като представител на банките – кредитори или излъчва синдици по тежки и ключови дела за несъстоятелност.

 • 2014

  Консултант на финансовите институции относно газопровод Южен Поток.

 • 2012

  Набира изключителен опит в областта на местния и международния арбитраж, особено по правилата на ICC Paris Court of Arbitration и излъчва арбитри за този АС.

 • 2011

  Адвокатите участват активно в тежки и многообразни търговски дела в областта на банковото право, обезпеченията, несъстоятелност и реструктуриране на дружества. Делата са с широк обществен отзвук и значителен материален интерес.

 • 2010

  Дружеството започва да обслужва няколко банки във връзка с реструктуриране на вземания, съдебни процедури и несъстоятелност като набира изключителен опит в тази област, развива дейност на територията на цялата страна.

Период на едрите инвестиции и сделки

 • 2009

  Дружеството е консултант на финансовите институции във връзка с изграждане на 9 хидроелектроцентрали по река Искър.

 • 2007

  Дружеството е консултант на немския потенциален инвеститор в проекта за втора атомна централа Белене.

 • 2007

  Съдружниците регистрират адвокатско дружество по новия Закон за адвокатурата.

 • 2007

  Адвокати Николай Налбантов, Гергана Илиева и Ивайло Балкански са приети за съдружници.

 • 2006

  Работа по първите и най-големи вятърни централи –като консултант на финансовите институции.

 • 2005

  Дружеството работи по сериозни инвестиционни проекти за изграждане и експлоатация на търговски обекти на големи международни вериги и два мола.

 • 2003

  Дружеството в консорциум с друга адвокатска фирма става консултант на чуждестранния инвеститор в основната телекомуникационна компания, а след приватизацията - поема работата по недвижимите имоти, подземна и наземна техническа инфраструктура, правни аспекти относно ретранслацията на сигнал, преноса на сигнал за новия GSM оператор, базови станции; отделно участва в провеждането мащабен проект по оптимизация на персонала, включително планиране, изготвяне на документи и в последствие представителство пред съдилища по дела, заведени от и срещу компанията.

 • 2002 - 2005

  Дружеството участва в процеса по договаряне на всички условия по приватизация на двете основни топлоелектрически централи като консултант на финансовите институции.

 • 2001

  Дружеството започва да консултира редица чуждестранни фондове и международни финансови институции за отпускане на финансиране на български предприятия, както и по кредитни линии на български банки с цел създаване на по-добри условия за редица сектори от икономиката.

 • 2000

  Дружеството започва работа по приватизацията на двете големи топлоелектрически централи в Югоизточна България, като консултант на финансовите институции.

 • 2000

  Адвокат Петя Колчева става основен консултант и участник в първия концесионен договор в сектор Водоснабдяване и канализация, участва в подготовката, преговорите и предоговарянето на водната концесия от страна на чуждестранния инвеститор. Тя съдейства за цялостно реструктуриране на сектора ВиК, вкл. като активно участва в създаване на законодателството в този сектор.

 • 2000 -2005

  Дружеството става консултант на чуждестранни инвеститори в области, като производство и продажба на тежкотоварни камиони, промишлени газове, хранителна индустрия, търговски вериги, които продължава да обслужва и до момента.

Преход към пазарна икономика

 • 1999

  Дружеството активно работи с водещи чуждестранни рискови фондове относно участия в новоучредени или разрастващи се български предприятия, като придобива голям опит в областта на отношенията между съдружниците, осигуряване на техники за съвместен изход, корпоративно управление и контрол, защита на миноритарните инвеститори, синдикирано и подчинено финансиране, отпускане на заеми и кредити.

 • 1999

  Дружеството става консултант на чуждестранния инвеститор във водоснабдителния концесионер на гр. София, като работи по концесионния договор, всички лицензии, аутсорсиране на част от дейностите, предоговаряне на концесионния договор и привеждането на дейността в унисон с новото законодателство в областта на водния сектор – като индустрия и в екологичен план.

 • 1997

  Дружеството съдейства за учредяване на фондовата борса чрез създаване на устава, правилата за работа и търговия, като участва активно в процесите по създаване на капиталовия пазар, вкл. по лицензиране на участниците и работата на КФН.

 • 1996

  Дружеството участва активно в масовата приватизация, като спомага за учредяването на 4 работническо-мениджерски дружества и 3 приватизационни фонда.

 • 1994 - 1999

  Дружеството е консултант във връзка с редица приватизационни процедури, извършва правни анализи на над 60 предприятия в цялата страна.

header

+359 2 988 5709; +359 2 988 3041

header

Ул. “Кузман Шапкарев” №4 София 1000

header

office@novelconsult.net