адв. Борис Еленков

Съдружник

belenkov@novelconsult.net

+359 899 99 40 62

Борис Еленков е съдружник в Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници”. Занимава се основно с процесуално представителство, гражданско, търговско, административно и трудово право. Има опит в областта на обществените поръчки и процеса по налагане на финансови корекции от управляващите органи на оперативните програми, финансирани от ЕС.

Консултира клиенти по различни проблеми, свързани с балансирането на електрическа енергия.

Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е член на Софийска адвокатска колегия от 2006г. Участвал е на семинари по европейско право, организирани от ERA (Academy of European Law).

Владее френски и английски език.

Публикации:

  • Конкурсът за нотариуси и (не?)легитимността на конкурсната комисия | gramada.org
  • Запис на заповед или менителница | gramada.org
  • Как да тълкуваме Тълкувателно решение No6/2012г. на ОСГТК на ВКС относно адвокатските възнаграждения | gramada.org
  • Освобождаване на внесена гаранция в обезпечителното производство след отмяна на допуснатото обезпечение от горната инстанция | gramada.org