адв. Валери Коев

 Управляващ съдружник

vkoev@novelconsult.net

+359 899 99 60 26

Валери Коев е съдружник в Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници” (в периода 1994 – 2007 г. под наименованието „Новел Консулт“). Работи основно в областта на енергетика и природните ресурси, концесии, приватизация, финансиране на проекти, търговско и дружествено право, данъчно и имотно право, принудително изпълнение, процесуално представителство и арбитраж. Разполага с богат опит във финансирането на проекти и е участвал в сложни процедури по преструктуриране на крупни български предприятия.

Занимава се активно с проекти, свързани с публично-частно партньорство и синдикирано финансиране на проекти. Ръководител на българския екип, консултирал синдикати от 16 международни банки и финансови институции по два проекта за възстановяване и изграждане на две от най-големите български топлоелектрически централи. Общият размер на отпуснатите и обезпечени по тези проекти кредити възлиза на 1,7 милиарда евро.

Правен консултант на участници в процедурите за приватизация на множество бивши държавни дружества, като например на участника, спечелил процедурата за приватизация на Българската телекомуникационна компания. Предоставя правни консултации и за постприватизационното преструктуриране на телекома, както и по други въпроси като управление на недвижимите имоти и инфраструктурните активи на дружеството (управление и преструктуриране на над 2 500 отделни недвижими имота и над 5 000 км канални и кабелни мрежи).

Правен консултант на участника, спечелил концесията за водоснабдяване и канализация на София, предоставяне и на последващи консултации след спечелване на концесията. Правен консултант на участници в процедурата по приватизация на Булгартабак холдинг ЕАД и на групата Ванси за летищата във Варна и Бургас.

В периода 2008-2009 г. е бил юрисконсулт на западноевропейски кандидат по нормативни и дружествени въпроси по българското право във връзка с публично-частно партньорство по проекта за изграждането на АЕЦ Белене.

Завършил е Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е член на Софийска адвокатска колегия от 1997 г. Владее английски и руски език.