ДАНЪЦИ

Данъчно планиране, Данъчни спорове

Натрупали сме първокласен опит в областта на данъчните консултации и данъчното планиране, както и обширен опит във воденето на преговори и успешното приключване на сложни данъчни проблеми. Благодарение на доказаната данъчна практика на нашите адвокати, консултираме редица чуждестранни инвеститори в ежедневната им търговска дейност. Успешно разрешаваме спорове с данъчната администрация чрез умело прилагане на множество административни техники за разрешаване на спорове, а когато е необходимо, защитаваме позицията на клиента и в съответния съд. Екипът ни успешно прилага данъчни режими на действията по преобразуване на търговски дружества, както и на прехвърляне на търговско предприятие и апорт в търговско дружество. Извършваме консултации, изготвяме становища и жалби във връзка с действия, бездействия и актове на данъчните органи. Предоставяме местно данъчно планиране на големи корпорации, включително данъчна оптимизация.