Електронно управление, IT сектор

Права на физическите лица съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Имаме опит като консултанти на няколко дружества, занимаващи се с разработване, продажба и поддържане на софтуерни продукти, за които предоставяме услуги от всички области на правото, като основният акцент е върху съставяне и редактиране на договори, свързани с търговската дейност на дружествата – за разработване, продажба и поддържане на софтуер, спорове за авторски права, спорове, свързани със защита на личните данни, консултиране по търговско, административно, трудово, осигурително право, представителство пред КЗК и пред ВАС по спорове, свързани с обществени поръчки. GDPR санкции, GDPR спорове, GDPR наказания и GDPR обжалване