Енергетика и Енергия

от Възобновяеми източници, ВИК

Като консултант ние сме сътрудничили и продължаваме да сътрудничим активно с водещи европейски и американски правни кантори, специализирани в областта на енергетиката. Консултантските ни услуги включват подробно обяснение на правния режим/законодателство в България, отнасящ се до функционирането на дружествата в енергийния сектор – лицензиране и упълномощаване, цени, регулаторни механизми, права и функции на държавните органи, развитие и правни предпоставки за преструктурирането на енергийния сектор и енергийния пазар в България, съгласно предложената договорна схема за изпълнение на проектите спрямо съществуващото законодателство, консултации по общата правна рамка, приложима за дружествата в България и очертаващи правните механизми, гарантиращи възвращаемостта на чуждите инвестиции по проектите.

Активното ни ангажиране в енергийни проекти ни позволява да бъдем подробно информирани за текущите изменения на правната рамка, регулираща енергетиката и относно тенденциите в развитието на българския енергиен сектор и перспективите за изграждане на нови енергийни мощности за в бъдеще.

Консултирали сме различни финансови институции за финансирането и финализирането на първите мащабни енергийни проекти с чуждестранно участие в българския енергиен сектор като например изграждането на нова 800 mW ТЕЦ и възстановяване на вече съществуваща ТЕЦ, изграждане на първия по рода си ветроенергиен парк в България и изграждане и експлоатация на още два такива парка, изграждане на 9 руслови ВЕЦ по течението на река Искър, правни консултации относно АЕЦ Белене и АЕЦ Козлодуй за наши клиенти, както и правни консултации за финансовите институции по проекта „Южен поток“. В момента предоставяме консултации на няколко български енергийни дружества по различни въпроси.