адв. Ивайло Балкански

 Сърдужник

ibalkanski@novelconsult.net

+359899 99 60 16

Ивайло Балкански е съдружник в Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници” (предишно наименование „Новел Консулт“) от 2006 г. Работи основно в областта на корпоративно и търговско право
, сливания и придобивания, принудително изпълнение на граждански искове и права на кредитори, финансиране на проекти, чуждестранни инвестиции, енергетика. Разполага с богат опит в международните отношения. Консултирал е много чуждестранни инвеститори относно реализирането на техните проекти в България, като сътрудничеството с клиентите обикновено прераства в текущо правно обслужване за ежедневното управление на ръководените и притежавани от тях дружества.

Занимава се активно с представляване на различни финансови институции, изготвяне на правни анализи, договори за финансиране и обезпечаване, вписване на обезпечения, оценка на риска за финансирането по конкретните проекти, преговори с частни лица или държавни органи, принудително изпълнение на обезпечения, залози на търговско предприятие, сметки, дивиденти.

Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е член на Габровска адвокатска колегия от 2007 г. Владее английски и руски език.