Адвокатско дружество Новел-сектор Общини и инвестиции

Общински инвестиции, проекти и дълг

Имаме опит като консултант по проекти, представляващи публично частно партньорство между различни български общини и други инвеститори като например изграждане на 9 руслови ВЕЦ по течението на река Искър и изграждане на 4 голф парка в Община Разлог.