Телекомуникации

Екипът ни се гордее с успешното договаряне и изготвяне на документи по проекти на местни телекомуникационни компании. Консултираме инвеститори, спонсори, администратори, проектни дружества по проекти, свързани с Интернет, мобилни услуги, мрежи, сателити и разпространение. Участвахме активно в приватизацията на българския телеком и сложните регулаторни въпроси в този сектор.

При нас работят адвокати, готови да окажат съдействие за започването на бизнес в тази сфера и да подпомогнат текущите ви правни нужди. Обширната ни практика варира от изготвяне на основни договори, аутсорсиране, съгласуване на боравенето с информация и защита на данните, телекомуникации и медии. Освен това, работим и с клиенти за разработването на стратегии и програми за управление на правен и регулаторен риск.