Търговия със стоки

Tърговски вериги

Имаме опит като дългогодишен правен консултант на няколко вериги магазини за хранителни и нехранителни стоки по различни въпроси във връзка с данъчни, данъчно-осигурителни и трудово-правни въпроси, правила и процедури за вътрешна организация, търговски регистрации, недвижими имоти – правни анализи, планиране и изготвяне на проектна документация, обезпечения на финансирането, наеми, придобиване на земя и сгради, разрешителни за строителство, за ползване на промишлени сгради, закупуване на земя за промишлени цели, строеж и оборудване, търговско и фирмено право, административно право, разрешаване на спорове с доставчици, имиграционни услуги за чужденци – визи, разрешения за пребиваване, и т.н. за граждани на ЕС и други държави, защита на потребителите, защита пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на потребителите, консултации по ЗОП, процесуално представителство и др.