ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Арбитражни, Съдебни и Административни спорове, Принудително изпълнение

Доказали сме се с опитните си съдебни адвокати в областите на търговското право. Търговските спорове са в основата на нашата съдебна практика и сме представлявали много водещи местни и чужди дружества при сложни спорове в най-различни отрасли.

Нашите адвокати по търговско право са се занимавали със съдебни дела с по-малък и по-голям мащаб в почти всички български съдилища, включително и пред Върховния административен съд (ВАС). Предоставяме и процесуално представителство по граждански и административни дела, изготвяне на писмени становища, различни видове документи (искови молби, жалби, спогодби, и др.).

Нашите съдебни адвокати се опитват да предоставят разнообразни начини за разрешаване на спорове без отнасяне до съда. Понякога това може да наложи приемането на алтернативни процедури за разрешаване на спорове като медиация – няколко от нашите адвокати са лицензирани медиатори.

През последните години активно се занимаваме с многоаспектна работа по принудителни действия за събиране на просрочени кредитни задължения из цялата страна, вкл. чрез получаване на заповеди за незабавно изпълнение, установителни искове, изпълнителни дела, изпълнение по реда на закона за особените залози, несъстоятелност и всички искове в несъстоятелността, конкуренция на производства, конкуренция на кредитори, и др.

Богат опит при събиране на вземания в чужбина, откриване в чужбина и реализация на вещи, заложени по реда на особените залози, освобождаване от чуждестранни съдилища на заложени по реда на ЗОЗ вещи, които са задържани от полицейските или съдебни органи в чужбина. Контактуваме и поддържаме тясна координация с редица адвокати и колекторски организации в страните от ЕС, Турция, Македония, чрез които извършваме установяване и изземване на вещи, заложени в България по реда на ЗОЗ.

Един от съдружниците в кантората активно се занимава с национален и международен арбитраж и е арбитър към Международната търговска камара, Париж – като едноличен арбитър или член на арбитражен състав, член на Арбитражния съвет на Авбитражния съд при КРИБ, на Лондонския съд по международен арбитраж (LCIA), Института на дипломираните арбитри (MCIArb) и Института по световно бизнес право. Друг от съдружниците е Председател на Арбитражния съд при КРИБ.