Сухоземен Транспорт

Транспортна Инфраструктура, Летища

Кантората ни предлага уникални и практически съвети по всички въпроси от областта на концесии -те. Подпомагаме клиентите в процеса на конкурса по избора на концесионер и ги консултираме по корпоративни, данъчни и други въпроси, както и по въпроси, свързани с финансирането, обезпечаването и разрешаването на спорове по концесионните проекти. Законът за концесиите е сравнително нова част в българското законодателство и ние сме измежду пионерите в тази област. Добили сме опит в съвместната ни работа с екип от водещи правни кантори, ситуирани в Лондон и приехме предизвикателствата да приложим световните постижения в тази сфера и в българската правна и социална среда.

Консултираме водещи транспортни и логистични компании, техните консултанти и доставчици, във връзка с всички аспекти на транспортни проекти, включително отношения с държавата, нормативни въпроси, конкурси, концесионни договори, финансиране, изграждане и преструктуриране, процесуално представителство. Имаме богат опит в областта на селищното устройство и инфраструктурата, включително адвокат-специалист по ФИДИК с опит в узаконяването и установяването на траен градоустройствен статут на над 2000 имота. Участвали сме в изготвянето на правни анализи, подготовка и учредяване на обезпечения за банково финансиране, анализи за проектно финансиране и осъществяването на планове за рехабилитация или изграждане на проекти като Летище Бургас и Летище Варна.

Приватизацията във въздухоплаването, летищата, особено в развиващите се и преходни пазари, оказва голямо влияние върху прогреса на нашата икономика. Активно сме ангажирани с участниците, играещи важна роля в транспортните проекти, позволяващи ни да разберем и предвидим изискванията и реакциите на другите страни относно въпроси, които много често имат сложни последици.  Много важен момент е фирмите, работещи с транспортни компании, да бъдат добре запознати с правните изисквания за този сектор. Развили сме добре своята практика в отрасъла и сега предлагаме специализирано съдействие, новаторски консултации и решения.